Chính sách mới tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn theo QĐ 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021

Đăng ngày 11 - 11 - 2021
Lượt xem: 2.468
100%

Căn cứ Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, Khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Xã Mỹ Sơn thuộc Khu vực III, Cơ quan chúng tôi thuộc cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn thôn Tân Mỹ thuộc xã Mỹ Sơn có được hưởng chế độ theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 không ạ, Nếu được hưởng thì gồm những chế độ nào ạ. Xin trân trọng cảm ơn.

 

Sở Nội vụ có ý kiến trả lời như sau:

- Tại Điều 2 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có quy định đối tượng áp dụng: “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (bao gồm cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến) đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…”;

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang đang công tác trên địa bàn xã Mỹ Sơn (xã khu vực III - theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ) thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ.

- Về các chế độ, chính sách cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được áp dụng thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 4 đến Điều 12 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ.

Đính kèm văn bản trả lời

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

TRƯỜNG HỢP CÔNG TY MUỐN KHU VỰC TỈNH ĐỂ HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG QUAY LẠI THÀNH PHỐ HCM LÀM VIỆC(11/11/2021 10:47 SA)

Xin hỏi về Dự án đầu tư Nhà máy điện gió Phước Hữu(11/11/2021 10:45 SA)

Tôi là đại diện y tế của công ty Novartis, hiện đang sinh sống tại Phan Thiết - Bình Thuận(11/11/2021 10:44 SA)

108 người đang online
°