Tôi là đại diện y tế của công ty Novartis, hiện đang sinh sống tại Phan Thiết - Bình Thuận

Đăng ngày 11 - 11 - 2021
Lượt xem: 2.207
100%

 

Tôi là đại diện y tế của công ty Novartis, hiện đang sinh sống tại Phan Thiết - Bình Thuận, (đã tiêm chủng 02 mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính (-) thì có thể đến làm việc trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận được không? Nếu có cần yêu cầu, quy định gì thêm? Cảm ơn.

Sở Y tế trả lời như sau:

Căn cứ mục 1.1, khoản IV Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tạm thời Các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 1 áp dụng từ ngày 20/10/2021 đến hết ngày 11/11/2021:

a) Đối với những người đến/về từ khu vực cấp 4:

(i) Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19:

Nếu đủ điều kiện về cơ sở vật chất và các thủ tục liên quan theo yêu cầu (tại Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế) thì thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú; Trường hợp không đủ điều kiện thì thực hiện cách ly tập trung. Thời gian cách ly 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 thì xử lý theo quy định.

(ii) Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm chủng “thẻ xanh” trên sổ Sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương và có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện):

Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, luôn thực hiện Thông điệp 5K và thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định.

b) Đối với những người đến/về từ khu vực cấp 3:

(i) Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19:

Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 07 ngày tiếp theo; xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ.

(ii) Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có đủ điều kiện như ở Tiểu mục ii Điểm a Mục 1.1):

Tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, luôn thực hiện thông điệp 5K theo quy định.

c) Đối với người đến/về từ khu vực cấp 1, cấp 2: Thực hiện nghiêm 5K và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của địa phương.

Sở Y tế thông báo Công ty Novartis biết. Lưu ý khi về địa phương phải khai báo y tế cho UBND/Trạm Y tế xã, phường, thị trấn biết để quản lý, áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

TRƯỜNG HỢP CÔNG TY MUỐN KHU VỰC TỈNH ĐỂ HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG QUAY LẠI THÀNH PHỐ HCM LÀM VIỆC(11/11/2021 10:47 SA)

Chính sách mới tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn theo QĐ 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021(11/11/2021 10:47 SA)

Xin hỏi về Dự án đầu tư Nhà máy điện gió Phước Hữu(11/11/2021 10:45 SA)

111 người đang online
°