Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái- tỉnh Ninh Thuận kiểm tra...

Thực hiện Kế hoạch số 291/KH-BĐD ngày 17/8/2021 của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái về việc kiểm...

129 người đang online
°
Đánh giá của bạn về chất lượng của Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận
299 người đã bình chọn